Predavanja

Edukacijske aktivnosti za medicinske sestre i tehničare u rujnu 2018. g.

STRUČNI SASTANCI ZA MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARE

KBC SESTRE MILOSRDNICE

RUJAN 2018.*

 • 05.09.2018. Sestrinska dokumentacija: dokument koji štiti i obvezuje sestrinsku profesiju (Ivana Komarica, bacc. med. techn., Nina Šarić, bacc. med. techn.), Klinika za traumatologiju, 13:30 satiPREDAVANJE SE ODGAĐA DO DALJNJEGA. O novom terminu bit ćete pravovremeno obaviješteni.
 • 11.09.2018. Enteralna prehrana u potpornoj i palijativnoj skrbi – kako osigurati optimalan i siguran unos? (Ivanka Benčić, bacc. med. techn., WOCN, Marija Kahlina, bacc. med. techn.), Multimedijski centar, 13:30 sati
 • 20.09.2018. Zaštita na radu medicinskih sestara/tehničara zaposlenih u zoni ionizirajućeg zračenja, (Dragana Barukčić, mag. med. techn., Margareta Bajsić Beljak, bacc. med. techn.), Klinika za tumore, Predavaonica 5. kat, 13:30 sati
 • 27.09.2018. Motivacija medicinskih sestara i tehničara – kvalitetnija zdravstvena njega (Mateo Kosier, bacc. med. techn., Mirjana Oršić, bacc. med. techn.), Predavaonica Klinike za neurokirurgiju, 13:30 sati

*Podložno promjenama. Pratite sestrinstvo.kbcsm.hr kako biste bili u toku s eventualnim izmjenama.

Edukacijske aktivnosti za medicinske sestre/tehničare u veljači 2018.

Popis edukacijskih aktivnosti za medicinske sestre/tehničare u veljači 2018. godine.

 • 06.02.2018. Trijaža kod masovnih nesreća u bolničkim uvjetima (Maja Martinčević, bacc. med. techn., Martina Dušak, bacc. med. techn.), Multimedijski centar, 13:30 sati
 • 09.02.2018. Pristup i hitni postupci kod pacijenata s anafilaktičkom reakcijom (Anamarija Biščanin, bacc. med. techn., Tajana Miklin, bacc. med. techn.), Predavaonica Klinike za unutarnje bolesti, 12:00 sati
 • 13.02.2018. Sestrinska komunikacija i pristup roditeljima nedonoščeta: kako smanjiti strah i stvoriti povjerenje (Sana Šavorić, bacc. med. techn., Vera Divjak, bacc. med. techn.), Multimedijski centar, 13:30 sati
 • 14.02.2018. Sestrinska dokumentacija (Marija Magdić, bacc. med. techn.), Predavaonica Klinike za neurokirurgiju, 13:30 sati
 • 21.02.2018. Primjena preparata željeza i zbrinjavanje eventualnih komplikacija (prof. dr. sc. Petar Gaćina), Predavaonica Klinike za unutarnje bolesti, 14:00 sati (Samo za medicinske sestre/tehničare Klinike za unutarnje bolesti!)
 • 22.02.2018. Mehanička trombektomija – naša iskustva (Tatjana Perić, bacc. med. techn., Martina Hulina, bacc. med. techn.), Dvorana Klinike za neurologiju, 13:30 sati
 • 22.02.2018. Zacjeljivanje rane u onkoloških bolesnika (Ružica Grozdek, dipl. med. techn.), Klinika za tumore, Predavaonica 5. kat, 13:30 sati
 • 26.02.2018. Psihijatrijsko konzultativno – suradno sestrinstvo (Mihaela Pašalić, dipl. med. techn.), Velika predavaonica Klinike za psihijatriju, 13:30
 • 27.02.2018. Zaštita na radu medicinskih sestara/tehničara zaposlenih u zoni ionizirajućeg zračenja (Dragana Barukčić, mag. med. techn., Margareta Bajsić Beljak, bacc. med. techn.), Multimedijski centar, 13:30

Predavanjima mogu prisustvovati sve zainteresirane medicinske sestre/tehničari bez prethodne predbilježbe osim predavanju 21.02. koje je isključivo za medicinske sestre/tehničare Klinike za unutarnje bolesti!

Edukacijske aktivnosti za medicinske sestre/tehničare u siječnju 2018. godine

Poštovane kolegice i kolege,

u nastavku možete provjeriti koja će se sve predavanja održati u KBC – u Sestre milosrdnice tijekom siječnja 2018. godine.

Istima mogu prisustvovati sve medicinske sestre/tehničari bez potrebne prethodne predbilježbe te će biti vrednovana od strane Hrvatske komore medicinskih sestara.

Pozivamo Vas da u što većem broju prisustvujete nadolazećim korisnim i zanimljivim edukacijskim aktivnostima!

Opširnije

Predavanja za medicinske sestre i tehničare, studeni 2017.

 • 07.11.2017.          Aneurizma/preoperativna priprema bolesnika (Vesna Svirčević, mag. med. techn.), Predavaonica Klinike za neurokirurgiju, 13:30
 • 20.11.2017.           Ankica Pišpek (Tatjana Horčička, mag. med. techn., Andrea Gurović, mag. med. techn.), Velika dvorana Klinike za psihijatriju, 13:30
 • 20.11.-24.11.2017. Zdravstvena njega bolesnika pri klasičnim i endovaskularnim operacijama aneurizme aorte (Vedrana Pedić, bacc. med. techn.), Predavaonica Klinike za kirurgiju, 13:30 

Navedenim predavanjima mogu prisustvovati sve zainteresirane medicinske sestre i tehničari. Molimo Vas da pratite sestrinstvo.kbcsm.hr jer će se broj predavanja u studenom povećavati.

Predavanja za medicinske sestre i tehničare u listopadu 2017.

04.10.2017. Komunikacija s bolesnikom u terminalnoj fazi bolesti (Dinko Abramović, bacc. med. techn., Maja Vidović, bacc. med. techn.), Klinika za traumatologiju, Predavaonica, 13:30 sati

12.10.2017. Zdravstvena njega bolesnika s kroničnim ranama (Martina Vujević, bacc. med. techn., Ana Mrazović, bacc. med. techn.), Klinika za tumore, Predavaonica 5. kat, 13:30 sati

17.10.2017. Nutritivne potrebe neurokirurških bolesnika (Matea Jambreković, bacc. med. techn.), Klinika za neurokirurgiju, Predavaonica Klinike za neurokirurgiju, 13:30 sati 

24.10.2017. Upoznavanje medicinskih sestra/ tehničara  s pravnim aktima prilikom  primjene mjera prisile kod osoba s teškim duševnim smetnjama, Multimedijski centar, 13:30 sati

26.10.2017. Inovativni pristup elektronskog vođenja sestrinske dokumentacije u JIL-u (Igor Pelaić, dipl. med. techn., Darija Krčmar, bacc. med. techn.), Klinika za tumore, Predavaonica 5. kat, 13:30 sati

16.-20.10.2017. Perioperacijska enteralna prehrana (Nina Šarić, bacc. med. techn.) Klinika za kirurgiju, Predavaonica Klinike za kirurgiju, 13:30

Tečajevi:

 • 19.10.2017. Korištenje i održavanje anesteziološkog uređaja, Predavaonica Zavoda za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli, 09:30-17:10, Obavezna prethodna predbilježba!
 • 27.10.2017. Bol poslije operacijeMultimedijski centar, 09:30-15:00, Obavezna prethodna predbilježba!

Simpozij:

 • 20.10.2017. Psihosomatski aspekti ginekoloških bolestiMultimedijski centar, 08:00-16:30, Obavezna prethodna predbilježba!

Ljubazno molimo kolegice i kolege da redovito prate sestrinstvo.kbcsm.hr, jer će se broj predavanja u listopadu povećati, o čemu ćete biti pravodobno obaviješteni.

Predavanja za medicinske sestre i tehničare u rujnu 2017.

 • 06.09.2017. Inovativni pristup elektronskog vođenja sestrinske dokumentacije u JIL – u; Igor Pelaić, dipl. med. techn. (13:30, Klinika za traumatologiju, Predavaonica)
 • 12.09.2017. Značaj pravovaljanog vođenja sestrinske dokumentacije kod bolesnika s visokim rizikom za pad; Natalija Hadžić, dipl. med. techn. (13:30, Multimedijski centar)
 • 21.09.2017. Utjecaj znanstvenih otkrića i tehnologije na svakodnevni rad medicinskih sestara/tehničara; Mirjana Oršić, bacc. med. techn. (13:30, Klinika za tumore, Predavaonica 5. kat)
 • 27.09.2017. Intervencije medicinske sestre kod zbrinjavanja bolesnika s tumorom mozga; Marija Magdić, bacc. med. techn. (13:30, Predavaonica Klinike za neurokirurgiju)

Predavanje Klinike za kirurgiju: Perioperacijska sigurnost bolesnika – uloga medicinske sestre održavati će se od 18. do 22. rujna 2017. godine u 13:30 u Multimedijskom centru KBC Sestre milordnice. (Predavanju mogu prisustvovati svi zaintreresirani)