Klinike

Predstavljamo sestrinstvo Zavoda za anesteziologiju i intenzivno liječenje

Zavod za anesteziologiju i intenzivno liječenje KBC Sestre milosrdnice je samostalan i jedinstven, a svojom djelatnošću pokriva potrebe svih operacijskih struka, dijagnostičkih postupaka (invazivnih i neinvazivnih), te pruža konzilijarne usluge u cijelom Kliničkom bolničkom centru.

Opširnije

Predstavljamo sestrinstvo Klinike za urologiju

OKlinika za urologiju je najstarija urološka djelatnost u Republici Hrvatskoj, pa tako i urološko sestrinstvo ima dugu i osebujnu povijest.

Danas Klinika za urologiju KBC „Sestre milosrdnice“ predstavlja modernu medicinsku kliniku tercijarne zdravstvene skrbi u kojoj se obavljaju složeni zahvati iz urološke prakse. Od 1998. godine Klinika je Referentni centar  Ministarstva zdravstva za bolesti  prostate u RH, a 2011. godine Europski urološki odbor (European Bord of Urology) izdao je našoj Klinici akreditaciju i time je postala jedan od priznatih edukacijskih centara. Urologija je kirurška grana medicine i vrlo dinamična struka koja je podložna  gotovo svakodnevnim promjenama u smislu poboljšanja i unapređenja dijagnostičkih postupaka i novih načina liječenja uroloških bolesnika.

Opširnije

Predstavljamo sestrinstvo i srodne profesije Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu

1 onkologija naslovnaRazvoj Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu započinje 1963. godine osnivanjem Odsjeka za primjenu radioizotopa u sklopu Zavoda za radiologiju. 1977. godine Zavod za radiologiju postaje Zavod za nuklearnu medicinu i onkologiju, a širenjem djelatnosti stručno i prostorno, prerasta u Kliniku za onkologiju i nuklearnu medicinu u čijem sastavu danas djeluju:

Opširnije

Predstavljamo sestrinstvo Klinike za neurokirurgiju

kbcsm klinika za neurokirurgijuNeurokirurško sestrinstvo je grana kirurškog sestrinstva čiji svakodnevni poslovi uključuju menadžment boli, skrb o ranama, edukaciju bolesnika i obitelji, poznavanje dijagnostike, dokumentaciju, procjenu skrbi za bolesnika, istraživanje, interdisciplinarni timski rad itd.  Uz veliki tehnološki napredak u bolničkoj zdravstvenoj skrbi, za neurokiruršku medicinsku sestru je presudno ostati „up-to-date“ s najnovijim promjenama i dostignućima.

Opširnije