Akcija za Svjetski dan oživljavanja

Dana 16. listopada 2018. godine medicinske sestre i medicinski tehničari Centra za hitni prijem Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice obilježit će Svjetski dan oživljavanja uz poruku “Svi građani svijeta mogu spasiti život.”

Akcija će se održati

ispred KBC-a Sestre milosrdnice

u utorak, 16. listopada 2018. godine, od 10 do 13 sati. 

Akcija ima za cilj promicanje važnosti što ranijeg oživljavanja te edukaciju posjetitelja KBC-a Sestre milosrdnice kako oživljavati sa i bez AVD-a (automatskog vanjskog defibrilatora).

RESTART-A-HEART_2018_A2_hr_HR_HRES-page-001